Hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo

Giới thiệu và lịch sử của chỉ báo đám mây Ichimoku Đám mây Ichimoku được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi nhà báo Goichi Hosoda ...Giới thiệu và lịch sử của chỉ báo đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi nhà báo Goichi Hosoda của Tokyo. Tuy nhiên, phải mất 30 năm tinh chỉnh trước khi chỉ số kỹ thuật này được phát hành, vào cuối những năm 1960, được sử dụng bởi các Trader khác.

Đám mây Ichimoku, trong tiếng Nhật được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một chỉ số phân tích kỹ thuật rất linh hoạt và tiện dụng. Nó được sử dụng để xác định các điểm vào và ra, các mức hỗ trợ và kháng cự và xu hướng chung. Điều làm cho đám mây Ichimoku khác với các chỉ số khác là trong khi nó tạo ra tín hiệu giao dịch, nó cũng cho chúng ta biết về sức mạnh của các tín hiệu đó. Tương tự như vậy trong khi nó xác định các xu hướng, nó cũng chỉ ra động lượng của xu hướng. Trong trường hợp các mức hỗ trợ và kháng cự cũng vậy, những gì chúng ta nhận được là nhiều cấp độ hỗ trợ và kháng cự động. Chúng ta có thể biết về tất cả những điều này chỉ trong một cái liếc mắt và do đó cái tên Ichimoku, có nghĩa là một cái nhìn thoáng qua.

Thoạt nhìn, biểu đồ đám mây Ichimoku có vẻ là một tập hợp phức tạp gồm quá nhiều thành phần nhưng sự thật là chỉ số mạnh mẽ này khá đơn giản để sử dụng.

Chúng tôi sẽ cố gắng giải thích chỉ số này một cách đơn giản. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu tập trung vào việc làm quen với tên của các thành phần và cách sử dụng thay vì đi sâu vào chi tiết của các công thức và các khía cạnh xây dựng của chúng.

Trước khi bắt đầu, chúng tôi muốn đề cập rằng đám mây Ichimoku hoạt động tốt hơn trên các biểu đồ khung thời gian dài hơn – Biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần và nên tránh trên các biểu đồ khung thời gian ngắn hơn. Trong thực tế, chúng tôi đề xuất các biểu đồ hàng ngày nhiều hơn các khung thời gian khác.

Các thành phần của chỉ báo đám mây Ichimoku
Các thành phần của chỉ báo đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku bao gồm các thành phần sau:


 • Senkou Span A hoặc đường Leading 1.
 • Senkou Span B hoặc đường Leading 2.
 • Đám mây: Được tạo bởi đường Senkou Span A và Senkou Span B.
 • Tenkan-Sen - Đường chuyển đổi.
 • Kijun-Sen - Đường cơ sở.
 • Chikou Span hoặc Lagging Line.

Các thuật ngữ tiếng Nhật liên quan đến đám mây Ichimoku

Là một chỉ số được phát triển ở Nhật Bản, tất cả các thuật ngữ liên quan đến đám mây Ichimoku đều có tên tiếng Nhật. Trước khi chúng ta tiếp tục, hãy xem ý nghĩa của các thuật ngữ tiếng Nhật được sử dụng cho các thành phần khác nhau.


 • Ichimoku : " Ichi " trong tiếng Nhật có nghĩa là một. "Ichimoku" có nghĩa là một trong những cái nhìn thoáng qua.
 • Kinko = Số dư.
 • Hyo = Biểu đồ
 • Biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo = Cân bằng biểu đồ trong nháy mắt.
 • Sen = Đường
 • Tenkan Sen = Đường chuyển đổi.
 • Kijun-Sen = Đường cơ sở.
 • Senkou-span A = Leading 1.
 • Senkou-span B = Leading 2.
 • Chikou = Độ trễ nhịp.
 • Kumo = Đám mây.

Các thông số và tính toán


 • Kijun-sen = ( đỉnh cao nhất 26 ngày + đáy thấp nhất 26 ngày) / 2.
 • Tenkan-sen = (đỉnh cao nhất 9 ngày + thấp 9 ngày) / 2.
 • Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2.
 • Senkou Span B = (đỉnh cao nhất 52 ngày + đáy thấp nhất 52 ngày) / 2.
 • Chikou Span = Giá đóng cửa 26 ​​ngày trong quá khứ.

Thời gian trễ và gian dự đoán tương lai của Senkou và Chikou

Rõ ràng từ các công thức trên, các Senkou Span tạo thành đám mây chính được vẽ trước cho tương lai và các Chikou Span được vẽ với độ trễ thời gian theo cùng một số chu kỳ. Những sự thật này được giải thích một cách trực quan trong biểu đồ sau:


Xin lưu ý rằng lời giải thích trên được dựa trên các cài đặt 9, 26 và 52. Đây là các cài đặt để giao dịch theo tuần gồm 6 ngày. Ngày nay, nhiều Trader sử dụng các cài đặt của 7, 22 và 44.

Chiến lược và tín hiệu giao dịch đám mây Ichimoku 
Các tín hiệu giao dịch được tạo bởi đám mây Ichimoku không chỉ giới hạn ở điểm vào và điểm ra mà còn bao gồm các mức kháng cự và hỗ trợ và xác định xu hướng. Các chiến lược giao dịch dựa trên việc xác định xu hướng, tín hiệu chéo và sử dụng các mức hỗ trợ & kháng cự làm mục tiêu dừng lỗ hoặc chốt lời cũng như sử dụng chúng để vào và thoát.

Chúng ta hãy xem tất cả những điều này:

Các mức kháng cự và hỗ trợ
Ichimoku cung cấp nhiều cấp độ kháng cự và hỗ trợ. Các mức kháng cự và hỗ trợ chính có thể được lấy từ Tenkan Sen, Kijun Sen và các cạnh trên và dưới của đám mây chính. Các mức này biểu thị mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự tùy thuộc vào vị trí của hành động giá.

Mức kháng cự hoặc hỗ trợ đầu tiên
Mức kháng cự hoặc hỗ trợ đầu tiên là Đường Tenkan. Nếu giá đã ở trên nó thì Đường Tenkan có xu hướng đóng vai trò là hỗ trợ và trong trường hợp giá nằm dưới nó thì bạn có thể hy vọng Đường Tenkan này sẽ trở thành kháng cự đầu tiên trong bất kỳ bước nhảy lên nào.

Mức kháng cự hoặc hỗ trợ thứ hai
Cấp độ kháng cự hoặc hỗ trợ thứ hai là Đường Kijun. Khi giá phá vỡ dưới Đường Tenkan trong một xu hướng tăng, thì Đường Kijun xuất hiện dưới dạng mức hỗ trợ thứ hai. Tương tự, khi giá phá vỡ trên Đường Tenkan trong một xu hướng giảm, thì Đường Kijun xuất hiện như là mức kháng cự thứ hai.

Mức kháng cự hoặc hỗ trợ thứ ba trở đi
Mức kháng cự hoặc hỗ trợ thứ ba và thứ tư là cạnh trên hoặc cạnh dưới của đám mây. Khi giá nằm trên đám mây trong xu hướng tăng và cả mức hỗ trợ thứ nhất và thứ hai của Đường Tenkan và Đường Kijun bị phá vỡ, thì cạnh trên và cạnh dưới của đám mây trở thành mức hỗ trợ thứ ba và thứ tư.

Tương tự, trong một xu hướng giảm, khi giá nằm dưới đám mây và vượt qua ngưỡng kháng cự của Đường Tenkan và Đường Kijun, thì cạnh dưới và cạnh trên của đám mây lần lượt trở thành mức kháng cự thứ ba và thứ tư.


Xác định xu hướng
Đám mây Ichimoku có thể được sử dụng để xác định và phân tích các xu hướng cơ bản. Xu hướng có thể được xác định như sau:

Vị trí của hành động giá đối với đám mây
Khi giá đóng cửa dưới đám mây, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm.
Khi giá đóng cửa trên đám mây, điều đó có nghĩa là một xu hướng tăng.

Vị trí của giá đối với các mức hỗ trợ và kháng cự khác nhau
Các mức kháng cự và hỗ trợ được lấy từ Đường Tenkan, Đường Kijun, cạnh trên của đám mây và cạnh dưới của đám mây. Các mức này đóng vai trò là hỗ trợ khi nằm trên các mức này và các mức tương tự trở thành kháng cự khi giá nằm dưới các mức này.

Xu hướng tăng mạnh
Xu hướng tăng mạnh được biểu thị khi giá nằm trên đám mây và liên tục duy trì trên mức hỗ trợ đầu tiên của Đường Tenkan.

Xu hướng giảm mạnh
Xu hướng giảm mạnh được biểu thị khi giá nằm dưới đám mây và liên tục ở dưới mức kháng cự đầu tiên của Đường Tenkan.

Vị trí của Chikou Span đối với đám mây
Thị trường Bear nếu Chikou Span vẫn ở dưới mức giá hiện tại.
Thị trường Bull nếu Chikou Span vẫn ở trên mức giá hiện tại.


Tín hiệu giao cắt 
Các tín hiệu giao dịch được cung cấp bởi đám mây có hai loại:


 • Tín hiệu giao cắt nhau.
 • Tín hiệu không giao cắt nhau.

Tín hiệu chéo với phân loại theo sức mạnh
Những tín hiệu này được tạo ra bởi sự giao nhau của Đường Tenkan và Đường Kijun. Tương tự như cường độ của xu hướng, tín hiệu Ichimoku cũng cho chúng ta biết tín hiệu đó mạnh hay yếu.


 • Đường Tenkan vượt qua Đường Kijun có nghĩa là tín hiệu tăng, cho tín hiệu MUA.
 • Đường Tenkan di chuyển bên dưới Đường Kijun có nghĩa là tín hiệu giảm giá, cho giao dịch BÁN.

Những điểm cần quan sát:

 • Vị trí của giao cắt đối với đám mây: Sự giao nhau có thể diễn ra phía trên đám mây, bên dưới đám mây hoặc bên trong đám mây.
 • Vị trí của giá đối với đám mây, tại thời điểm giao nhau.
 • Vị trí của "Chikou span" đối với đám mây, tại thời điểm giao nhau.

Logic đằng sau việc phân loại theo sức mạnh khá đơn giản như sau:


 • Tín hiệu tăng giá khi hành động giá đã có xu hướng tăng được coi là tín hiệu tăng giá mạnh.
 • Tín hiệu giảm giá khi hành động giá đã có xu hướng giảm được coi là tín hiệu giảm giá mạnh.

Tín hiệu "Mua" mạnh

 • Đường Tenkan di chuyển trên Đường Kijun.
 • Tại thời điểm giao nhau giá nằm trên đám mây.
 • Vào thời điểm giao nhau, Chikou Span nằm trên đám mây.
 • Sự giao nhau diễn ra trên đám mây.

Tín hiệu "Mua" Sức mạnh trung bình

 • Đường Tenkan di chuyển trên Đường Kijun.
 • Tại thời điểm giao nhau, giá nằm trên đám mây.
 • Tại thời điểm giao nhau, Chikou Span nằm trên đám mây.
 • Sự giao nhau diễn ra trong đám mây.

Tín hiệu "Mua" yếu
Nếu sự kết hợp không như những trường hợp đã đề cập ở trên, thì tín hiệu sẽ được coi là yếu và nên được bỏ qua.


 • Đường Tenkan di chuyển trên Đường Kijun.
 • Tại thời điểm giao nhau, giá KHÔNG ở trên đám mây.
 • Tại thời điểm giao nhau, Chikou Span KHÔNG ở trên đám mây.
 • Sự giao nhau diễn ra bên dưới đám mây.

Tín hiệu bán khống mạnh

 • Đường Tenkan di chuyển bên dưới Đường Kijun.
 • Tại thời điểm giao nhau, giá nằm dưới đám mây.
 • Vào thời điểm giao nhau, Chikou Span nằm dưới đám mây.
 • Sự giao nhau diễn ra bên dưới đám mây.

Tín hiệu bán khống sức mạnh trung bình

 • Đường Tenkan di chuyển bên dưới Đường Kijun.
 • Tại thời điểm giao nhau, giá KHÔNG ở dưới đám mây.
 • Vào thời điểm giao nhau, Chikou Span KHÔNG ở dưới đám mây.
 • Sự giao nhau diễn ra trong đám mây.

Tín hiệu bán khống yếu
Nếu sự kết hợp không như các trường hợp  đã đề cập ở trên, thì tín hiệu sẽ được coi là yếu và nên được bỏ qua.


 • Đường Tenkan di chuyển bên dưới Đường Kijun.
 • Tại thời điểm giao nhau, giá KHÔNG ở dưới đám mây.
 • Tại thời điểm giao nhau, Chikou Span KHÔNG ở dưới đám mây.
 • Sự giao nhau diễn ra trên đám mây.

Tín hiệu không cắt nhau
Các tín hiệu này được tạo ra khi trong một xu hướng mạnh có sự hợp nhất và giá chạm đến các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ, trong một xu hướng tăng mạnh nếu có sự điều chỉnh và giá chạm mức hỗ trợ, điều đó cho thấy rằng chúng ta có thể giữ một vị thế MUA với dự đoán rằng giá sẽ nhận được hỗ trợ và sẽ tăng trở lại.


Cài đặt thông số cho đám mây Ichimoku
Cài đặt thông số tiêu chuẩn cho đám mây Ichimoku là 9, 26 và 52.
Nhiều nhà giao dịch có xu hướng thay đổi nó thành 7, 22 và 44, xem xét tuần làm việc năm ngày, nhưng các cài đặt tiêu chuẩn cũ của 9, 26 và 52 cho kết quả tốt vì nhiều nhà giao dịch vẫn đưa ra quyết định dựa trên cài đặt này trong khi giao dịch với Đám mây Ichimoku.
(Nội dung bài viết từu blog tradevn)


Hệ thống giao dịch theo Ichimoku Cloud của tôi:


Ai giao dịch forex/crypto nếu đăng ký qua link giới thiệu của tôi thì sẽ được cài đặt  miễn phí.

COMMENTS

Đăng ký sàn ICMarkets để bắt đầu Giao dịch Forex:


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS


Tham gia nhóm thảo luận:

Telegram: Trading For A Living


Kênh tín hiệu Forex miễn phí:

Telegram: Forex T.F.A.L Channel™

Name

3 đường MA,1,bí mật nhà cái,1,bitcoin,4,bitmex,1,btc,2,cách chơi tiền ảo,3,Chiến Thuật Giao Dịch,21,chienthuatgiaodich,8,copy signal,2,crypto,1,FOMO,1,FOMO-FUD,1,forex,19,Forex Factory,1,fx,6,giao dịch forex,1,Hệ Thống Giao Dịch,2,IC Markets,11,ichimoku cloud,1,ICMarkets,9,kế hoạch giao dịch,4,Kiến Thức,1,Kiến Thức/Hướng dẫn,17,kinh nghiệm forex,1,kinh nghiệm trade vàng,1,mql5,1,mt4,2,pair,1,phương pháp giao dịch,2,quản lý vốn,2,reward,1,risk,1,Sentiment Indicator,1,Standard,4,sử dụng Bollinger Bands,1,telegram,2,Thị trường ngoại hối,11,Thị Trường Tài Chính,12,thị trường tiền tệ,12,thitruong,9,Tin Tức,3,TIN TỨC TÀI CHÍNH,1,trader,11,trading,8,True ECN,7,zulutrade,3,
ltr
item
Trading For A Living - Giao Dịch Kiếm Sống: Hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo
Hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo
https://1.bp.blogspot.com/-4AqW2A_A_D0/XWM50jIQfuI/AAAAAAAAClQ/CUIaoLntL6U01RG1Y2x5b2qQtB6dT5a1gCLcBGAs/s1600/ichimoku-indi.png
https://1.bp.blogspot.com/-4AqW2A_A_D0/XWM50jIQfuI/AAAAAAAAClQ/CUIaoLntL6U01RG1Y2x5b2qQtB6dT5a1gCLcBGAs/s72-c/ichimoku-indi.png
Trading For A Living - Giao Dịch Kiếm Sống
https://invest.lecuong.info/2019/08/he-thong-giao-dich-ichimoku-kinko-hyo.html
https://invest.lecuong.info/
https://invest.lecuong.info/
https://invest.lecuong.info/2019/08/he-thong-giao-dich-ichimoku-kinko-hyo.html
true
1505012179447674432
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
Lê Cường

Cảnh báo rủi ro

Forex/Stock/Crypto Trading luôn ẩn chứa rủi ro rất cao, chỉ có rất ít người kiếm được tiền với nghề này. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi tham gia.